X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıAlan Adı DomainBelgeli Alan Adını Nasıl Alırım?

Belgeli Alan Adını Nasıl Alırım?

İstenen Belgeler ve Talep Şartları

 

Alan Adı Uzantısı

Tahsis Şartları

İstenen Belgeler

av.tr”

 • Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bireysel başvurularda;

 

 • Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;

 

 • Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

 

 • Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

bel.tr”

 • İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilir.

 • Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

dr.tr”

 • Tıp doktorlarına ve doktor ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;

 • Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.

2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;

 • Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

 • Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

edu.tr”

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.

 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

gov.tr”

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.

 • Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

k12.tr”

 • MEB’e, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.

 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

kep.tr”

 • Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.

 • Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

pol.tr”

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.

 • Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

tsk.tr”

 • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.

 • Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

 

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(59 defa görüntülendi. / 0 kişi faydalı buldu.)

Top